Privacy Policy

1. Belangrijke informatie

Algemeen
In dit privacy beleid beschrijven we hoe TrueKinetix uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt door middel van uw gebruik van onze ‘Diensten’. Deze Diensten bestaan uit bezoek van onze website, uw gebruik van onze apps of uw deelname aan een evenement, met inbegrip van alle gegevens die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een product koopt of deelneemt aan een event. Bovendien wordt in dit beleid beschreven hoe u uw privacy instellingen kunt wijzigen of verwijderen en wordt uitgelegd op welke rechten u kunt rekenen tijdens het gebruik van onze Diensten.

Wij vinden de privacy van onze bezoekers, gebruikers, klanten en andere contacten met TrueKinetix erg belangrijk en wij zullen er alles aan doen om dit te waarborgen. In het algemeen deelt TrueKinetix uw persoonlijke gegevens niet met derden zonder uw toestemming, tenzij dit deel uitmaakt van de dienst die TrueKinetix voor u uitvoert. Lees naast ons privacy beleid onze ‘Algemene Voorwaarden en Servicevoorwaarden om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent van het beleid van TrueKinetix.

Onze diensten zijn niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens met betrekking tot kinderen.

Als u opmerkingen of vragen heeft over ons privacy beleid, neem dan contact op met het hoofdkantoor van TrueKinetix. Contactgegevens zijn te vinden in Artikel 9.

Wijzigingen in het privacy beleid
Deze versie van het privacy beleid van TrueKinetix is voor het laatst bijgewerkt in Oktober 2020. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd updaten om te voldoen aan de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, dus kijk hier regelmatig terug voor updates.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren accuraat en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

Artikel 1 – De gegevens die wij verzamelen

TrueKinetix verzamelt zowel anonieme als niet-anonieme informatie. Wij verzamelen deze informatie wanneer u onze diensten gebruikt, bezoekt of contact met ons opneemt of wanneer u verbinding maakt met derden. Om op de hoogte te zijn van welke cookies we verzamelen tijdens het gebruik van onze online services, bekijk hier ons cookiebeleid.

Het gebruik van onze Diensten waarop dit beleid van toepassing is:

– Het gebruik, bezoek, interactie met de TrueKinetix-website
– Het gebruik, het bezoek, de interactie met de TrueAthletes-webpagina
– Het gebruik, het bezoek, de interactie met de TrueAthletes App
– Het gebruik, het bezoek, de interactie met TrueKinetix-producten
– Bezoek, interactie met TrueKinetix op evenementen
– Aankoopproces van een product
– Elk ander proces of verbinding met TrueKinetix

Artikel 2 – Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens en op welke wettelijke basis

Waar TrueKinetix uw persoonsgegevens verwerkt, doet zij dat op basis van de volgende wettelijke basis:
A. uitvoering van een contract met u (of het nemen van stappen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract met u);
B. het nakomen van een wettelijke verplichting van TrueKinetix;
C. onze legitieme belangen, waaronder, maar niet beperkt tot (i) onze commerciële en marketingbelangen, (ii) onze belangen bij het leveren, onderhouden en verbeteren van onze diensten en klantervaring, (iii) ons belang bij het bestrijden van fraude, misbruik en veiligheid of technische kwesties met onze diensten, (iv) ons belang bij het uitvoeren van (statistisch) onderzoek, en (v) ons belang bij het afdwingen of onderzoeken van (potentiële) juridische claims; en marketing belang
D. uw toestemming (en, indien van toepassing, uw uitdrukkelijke toestemming (bijvoorbeeld met betrekking tot gezondheidsgegevens)).

Artikel 3 – Welke persoonsgegevens verzamelen we en voor welk doel

A. Algemene informatie

De informatie die u met ons zou kunnen delen tijdens het gebruik van onze Diensten zijn:

– Voornaam*
– Achternaam*
– Gebruikersnaam*
– Wachtwoord*
– Inlog PIN-code*
– E-mailadres*
– Geboortedatum
– Lengte*
– Gewicht*
– Locatie
– Geslacht
– Profielfoto
– Minimale en maximale hartslag, hartslagzones en hartslag in rust.

*Deze informatie is opgenomen in de basis accountinformatie en is nodig om een account en enkele andere diensten die TrueKinetix heeft aan te maken en te gebruiken. Alle gebruikers van onze Diensten hebben een specifiek gebruikersnummer om de gegevens aan de juiste persoon te koppelen.

B. Specifieke informatie

Website

Informatie die verzameld wordt via de website:

– Cookies: Informatie over de bezoeker/gebruiker wordt op de website van TrueKinetix verzameld door middel van cookies.
– E-mailadres: Via een pop-up wordt u gevraagd of u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief. Indien u geïnteresseerd bent, dient u uw e-mailadres op te geven en te valideren via een bevestigingsmail. Zodra u uw e-mailadres heeft geactiveerd, kan TrueKinetix u nieuws, updates en ontwikkelingen toesturen. Als u dit soort informatie niet meer wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven via de link onderaan de e-mail of een e-mail sturen naar support@truekinetix.com met de wens om geen e-mails meer te ontvangen.
– Telefoonnummer: Klanten en bezoekers van de TrueKinetix-website kunnen hun contactgegevens achterlaten om zich in te schrijven voor een evenement, een demo of een ander verzoek om een demo. Voor een demoverzoek laat de bezoeker een e-mailadres of telefoonnummer achter om een afspraak te maken. Wanneer wij de contactgegevens niet meer gebruiken, verwijderen wij de gegevens uit ons CMS systeem.

TrueAthletes account

1. Creëren van account

Om gebruik te maken van ons TrueAthletes-platform en uw eigen trainingsdata te bekijken, wordt u gevraagd een account aan te maken. Hiervoor zijn persoonlijke gegevens nodig, namelijk een e-mailadres, een gebruikersnaam en u moet akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden (zie verzamelde info in artikel 3 A– algemene informatie). Het account kan worden gebruikt zodra u uw e-mailadres heeft geactiveerd door middel van een bevestigingsmail over uw registratie bij TrueKinetix.

U kunt er ook voor kiezen om uw Strava-, Facebook- of Google-account te gebruiken om uw TrueAthletes-account aan te maken. We gebruiken de gevraagde inloggegevens alleen om u aan te melden of in te loggen op een account en geen andere informatie van de derde partij. Wanneer u een derde partij gebruikt om zich aan te melden of in te loggen, dient u hun privacy beleid te lezen om volledig geïnformeerd te zijn. TrueKinetix heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van Derden.

2. Gebruik van een TrueAthletes account

In uw TrueAthletes-account worden de volgende gegevens verzameld:

– Algemene gegevens (zie artikel 3)
– Datum
– Tijdstip van activiteit
– Duur activiteit
– Afstand
– Energieverbruik
– Vermogen
– Snelheid
– Hartslag
– Cadans
– Hoogte
– Aantal rondes
– Pedaalkracht

Om de TrueBike in te stellen met de gegevens van de gebruiker, moet deze gebruiker zich op de fiets aanmelden, met het account aangemaakt via de TrueAthletes website. Deze data is nodig voor de berekening van gesimuleerde waarden voor de fietsweerstand en gesimuleerde prestaties.

Alle trainingsgegevens, wanneer de fiets is aangesloten op het internet, worden samen met de diagnostische fietsgegevens gesynchroniseerd met onze online server voor verdere analyse door TrueKinetix en verwerkt voor weergave en delen door eindgebruikers.

In het algemeen zullen alle gegevens die op de TrueBike worden verzameld, worden verwerkt op de fiets zelf (als een berekening nodig is) en vervolgens worden opgeslagen op de online TrueAthletes pagina. Alle gegevens op de fiets zelf kunnen worden verwijderd met een fabrieks-reset.

3. Wijzigen of verwijderen het TrueAthletes account
De instellingen van het TrueAthletes-account kunnen door de account eigenaar zelf worden gewijzigd. Om uw TrueAthletes-account te verwijderen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Wij zullen er altijd naar streven om uw bericht zo snel mogelijk te beantwoorden.

Contact opnemen met TrueKinetix

Wanneer u contact opneemt met TrueKinetix, registreert TrueKinetix de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Dit is beperkt tot uw naam, contactgegevens en door u verstrekte informatie in verband met uw informatiebehoefte of klacht. Deze informatie wordt gebruikt om uw informatieaanvraag te beantwoorden of uw klacht af te handelen. Wij registreren deze gegevens, omdat u bij ons navraag doet. Wij gebruiken ook informatie met betrekking tot klachten om onze dienstverlening en de klantervaring te verbeteren.

Bestellingen en aankopen

Wanneer u via TrueKinetix een bestelling plaatst dient u ons de volgende gegevens te verstrekken, zodat TrueKinetix de bestelling kan verwerken:

– Voor- en achternaam
– Land
– Straat + nummer
– Postcode + Gemeente
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Betalingsgegevens

Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling en bestelling niet verwerken. Wij slaan uw gegevens op in ons account om met u te kunnen communiceren en u te kunnen ondersteunen wanneer dat nodig is.

Artikel 4 – Bewaartermijn

TrueKinetix bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de relevante persoonlijke gegevens zijn verzameld, zoals uiteengezet in dit privacy beleid. U kunt altijd verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 3.

De trainingsdata wordt opgeslagen in onze eigen beveiligde databases. Wij doen alle redelijke inspanningen om uw gegevens minstens 1 jaar te bewaren. De databases zijn eigendom en enkel toegankelijk door TrueKinetix indien hier een geldige reden voor is. Zie artikel 3 voor meer info over welke informatie verzamelt wordt en met welk doel.

Artikel 5 – Gebruik van cookies

TrueKinetix maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gegenereerd en opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone wanneer u de websites gebruikt. In het algemeen maakt TrueKinetix geen gebruik van tracking en profiling cookies. Voor meer informatie over cookies, zie ons aparte cookiebeleid op www.truekinetix.com/cookiepolicy.

Artikel 6 – Veiligheid

TrueKinetix past een veiligheidsniveau toe op de verwerking van de persoonlijke gegevens dat, binnen de mogelijkheden van de huidige technologie, volstaat om onbevoegde toegang, wijziging, publicatie of verlies van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is afhankelijk van de geheimhouding van uw accountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). U dient zelf zorgvuldig om te gaan met uw accountgegevens en deze nooit aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 7 – Recht van rectificatie, verwijdering en klachten

Alle persoonlijke gegevens, die zijn opgeslagen in een account (zoals beschreven in artikel 3), kunt u inzien en wijzigen door in te loggen op uw account. TrueKinetix kan wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonlijke gegevens te bewaren. TrueKinetix kan deze persoonlijke gegevens niet op uw verzoek verwijderen of wijzigen.

U kunt te allen tijde via het e-mailadres info@truekinetix.com verzoeken om toegang te krijgen tot uw gegevens bij TrueKinetix of om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt ook recht op overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens.

Houd er rekening mee dat, nadat wij uw gegevens op uw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, deze gegevens enige tijd in onze back-ups van alle gegevens aanwezig kunnen zijn, totdat deze back-ups ook worden verwijderd. TrueKinetix zal nooit back-up informatie delen.

Zoals beschreven in artikel 3, verwerkt TrueKinetix persoonlijke gegevens als gegevensverwerker voor organisatoren van evenementen. In die gevallen is een dergelijke organisator van een event de gegevensbeheerder. De organisator van het event deelt bepaalde persoonlijke gegevens met betrekking tot u met ons zoals uiteengezet in dit Privacy beleid. TrueKinetix heeft geen controle over de verwerking van persoonsgegevens door de organisator en het is de verantwoordelijkheid van de organisator om de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming (bijvoorbeeld op basis van een rechtstreeks met u gesloten overeenkomst). Als gevolg hiervan kan TrueKinetix geen wijzigingen aanbrengen in de eventresultaten en andere gegevens op de website van een evenement waaraan u hebt deelgenomen. Voor zover TrueKinetix uw persoonsgegevens verwerkt als gegevensverwerker voor een evenement organisator, dient u contact op te nemen met de evenement organisator om uw rechten zoals uiteengezet in dit artikel uit te oefenen (inclusief verzoeken tot inzage, actualisering of correctie van uw persoonsgegevens). Als extra service kunt u ook contact opnemen met info@truekinetix.com, onder vermelding van ten minste uw naam, e-mailadres, de datum van het evenement en de naam van het evenement. TrueKinetix zal uw verzoek dan doorsturen naar de betreffende evenement organisator.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met TrueKinetix via het e-mailadres info@truekinetix.com. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende instantie (voor Nederland: Autoriteit Persoonsgegevens) als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met uw rechten op grond van de toepasselijke wetgeving.

Artikel 8 – Derden

Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden zonder uw toestemming, tenzij:

– de uitvoering van de overeenkomst tussen u en TrueKinetix dit vereist, bijvoorbeeld vanwege de betaling;
– voor of levering van de door u bestelde producten;
– TrueKinetix is wettelijk verplicht of in noodgevallen uw persoonlijke gegevens door te geven aan de overheid; of
– als er bij TrueKinetix een reorganisatie of een overdracht van bedrijfsactiviteiten plaatsvindt waardoor TrueKinetix verplicht is om persoonlijke gegevens aan een andere organisatie te overhandigen.

Als u uw gegevens via de Websites en Apps deelt met websites of apps van derden (bijvoorbeeld het publiekelijk delen van informatie via sociale media), dan zijn al deze gegevens beschikbaar voor die derden. Het privacy beleid van TrueKinetix is niet van toepassing op websites of apps van derden, ook niet als TrueKinetix een hyperlink naar die andere website op haar Websites of in haar Apps heeft geplaatst. TrueKinetix aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de manier waarop derden omgaan met persoonlijke gegevens en cookies. Wij adviseren u kennis te nemen van het privacy beleid en het cookiebeleid van dergelijke websites voordat u deze bezoekt.

Mollie
TrueKinetix maakt gebruikt van een externe betalingsaanbieder, Mollie. De betalingsgegevens worden gedeeld met en opgeslagen door Mollie. De overige orderinformatie zoals hierboven vermeld wordt alleen opgeslagen in het boekhoudsysteem van TrueKinetix en wordt daar om administratieve en fiscale redenen bewaard.

Om volledig op de hoogte te zijn van het privacy beleid en verdere informatie van Mollie, adviseren wij de website van Mollie te raadplegen.

MailChimp
Naast de informatie van de gebruiker van onze Diensten verzamelen we ook informatie over het gedrag van de gebruiker, zoals de datum van inschrijving, het bijhouden van e-mails en het bijhouden van kliks in e-mails. Voordat we enige vorm van informatie versturen, vragen we om een dubbele opt-in via hun mailbox.

Gegevens van MailChimp worden niet automatisch opgeslagen in het persoonlijke klantensysteem van TrueKinetix. Alleen wanneer de abonnee contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, tijdens een evenement van TrueKinetix of een andere manier om contact met de persoonlijke gegevens op te nemen, worden deze opgeslagen in ons persoonlijke systeem.

Google Analytics

TrueKinetix maakt gebruik van Google Analytics voor het analyseren en volgen van haar Diensten. De informatie die door Google Analytics wordt gegenereerd, wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google werkt volgens het EU-US Privacy Shield voor het uitwisselen van persoonlijke informatie. Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie.

WordPress
WordPress is ons CMS systeem en is alleen voor intern gebruik en administratie.

Facebook Business
Facebook Business wordt door TrueKinetix gebruikt voor advertenties. Bezoekers van deze advertenties kunnen hun e-mailadres en/of telefoonnummer achterlaten voor het doel van de advertentie. Deze informatie wordt gebruikt en/of opgeslagen om contact op te nemen met de respondent. De door TrueKinetix verzamelde gegevens worden opgeslagen in ons eigen relatiesysteem.

Strava en andere optionele verbindingen

Lees het privacy beleid van de diensten waarmee u verbinding wilt maken. Hun privacy beleid kan afwijken van ons beleid. Sommige van de accounts bieden de mogelijkheid om foto’s en/of selfies te maken. TrueKinetix slaat deze foto’s op. Door gebruik te maken van onze Apps of Websites om een fotografisch beeld te maken, gaat u akkoord met de verwerking en behandeling van uw foto door TrueKinetix zoals uiteengezet in dit privacy beleid. TrueKinetix publiceert geen foto’s op eigen initiatief.

ANT+ en Bluetooth-verbindingen
Het delen van gegevens met externe programma’s via ANT+ of Bluetooth is mogelijk. Afhankelijk van welk apparaat en welke derde partij u kiest om verbinding te maken, kunnen uw gegevens door de derde partij worden opgeslagen. Lees hun privacy beleid om te zien wat, hoe en waarom ze gegevens verzamelen. Sommige accounts bieden de mogelijkheid om foto’s en/of selfies te maken. TrueKinetix slaat deze foto’s op. Door gebruik te maken van onze Apps of Websites om een fotografisch beeld te maken, gaat u akkoord met de verwerking en behandeling van uw foto door TrueKinetix zoals uiteengezet in dit privacy beleid. TrueKinetix publiceert geen foto’s op eigen initiatief.

Artikel 9 – Contact met TrueKinetix

Als u vragen heeft over dit privacy beleid, neem dan contact op met TrueKinetix via deze contactgegevens:

Hoofdkantoor TrueKinetix B.V.
Adres: Satellietbaan 37
2181 MG Hillegom
Nederland
E-mail: info@truekinetix.com
Telefoon: +31 (0)6 48 36 30 19

Artikel 10 – Wijzigingen

Dit privacy beleid kan te allen tijde worden gewijzigd. Het meest recente privacy beleid is te vinden op www.truekinetix.com/privacypolicy . Wij raden u aan kennis te nemen van het privacy beleid op de Websites of via de Apps voordat u nieuwe persoonlijke gegevens invoert.